Publications

2019


 

   1. Christiaan Luigjes, Georg Fischer, Frank Vandenbroucke, The US Unemployment Insurance Scheme: A Model for the EU?, Intereconomics, Volume 54, September/October 2019, Number 5, pp. 314-318.
    https://link.springer.com/epdf/10.1007/s10272-019-0844-x?

   2. Frank Vandenbroucke, Aspiratie is de sleutel, Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, nr. 4-5 (2018-2019), pp. 278-279.

   3. Christiaan Luigjes, Georg Fischer, Frank Vandenbroucke, The Design of a European Unemployment (Re)Insurance Scheme: Lessons from US Experience, Amsterdam Centre for European Studies Research Paper 2019/06, 13 August 2019
     

   4. Frank Vandenbroucke, The new European Commission must convince citizens that the Pillar is alive and kicking. Some further thoughts on the European Social Union public forum debate, EuVisions special issue on European Social Union, 17 August 2019.
     

   5. Frank Vandenbroucke, Wat we echt kunnen leren van het Zwitserse sociale model, De Morgen, 10 augustus 2019, p. 23.
    https://krant.demorgen.be

   6. Toon Vanheukelom en Frank Vandenbroucke, Vlaams en sociaal dankzij een lagere btw, De Standaard, 22 juli 2019, pp. 34-35.
    https://www.standaard.be

   7. Frank Vandenbroucke, Geen confederalisme aan de horizon, De Morgen, 28 juni 2019, p.22.
    https://krant.demorgen.be/titles/demorgen/7927/publications/668/pages/22

   8. Frank Vandenbroucke, Eindeloopbaan: aandachtspunten voor het federale en Vlaamse beleid, Over.Werk, Tijdschrift van het Steunpunt Werk, 2019, nr. 1, pp. 93-99.
     

   9. Frank Vandenbroucke, Is there citizen support for European solidarity?, AGEFI Luxembourg, juni 2019, p. 13.

   10. Frank Vandenbroucke, Confederalisme: pokeren met een fata morgana, De Morgen, 31 mei 2019, p.23.
    https://krant.demorgen.be/titles/demorgen/7927/publications/645/articles/911032/23/1

   11. Bea Cantillon, Etienne de Callataÿ, Philippe Demol, Pierre Devolder, Jean Hindriks, Ria Janvier, Françoise Masai,Gabriel Perl, Erik Schokkaert, Yves Stevens, Frank Vandenbroucke, Elly Van de Velde (Conseil Académique en matière de pensions), Six conditions pour une bonne gouvernance des pensions, 25 mai 2019.
     

   12. Bea Cantillon, Etienne de Callataÿ, Philippe Demol, Pierre Devolder, Jean Hindriks, Ria Janvier, Françoise Masai, Gabriel Perl, Erik Schokkaert, Yves Stevens, Frank Vandenbroucke, Elly Van de Velde (Academische Raad voor het Pensioenbeleid), Zes richtlijnen voor goed pensioenbestuur, 25 mei 2019.
     

   13. Frank Vandenbroucke, ‘Een haalbare kaart. Over Europese solidariteit in de Lage Landen’, Ons Erfdeel, jg. 62 (2019), nr. 2, pp. 110-114.
    https://www.de-lage-landen.com/article/een-haalbare-kaart-over-europese-solidariteit-vanuit-de-lage-landen

   14. Frank Vandenbroucke, L’impératif d’une flexibilité équitable dans le système de pension, in : Benoît Bayenet, Maxime Fontaine, Dimitri Léonard et Alexandre Piraux (eds), La réforme des pensions, pour quels enjeux sociétaux ?, Pyramides, nr. 31-32, septembre 2019 (numéro spécial), CERAP-ULB et Larcier, pp. 197-222.
     

   15. Anne-Catherine Guio and Frank Vandenbroucke, Poverty and child deprivation in Belgium. A comparison of risk factors in the three Regions and neighbouring countries, King Baudouin Foundation, March 2019.
    https://www.kbs-frb.be/en/Activities/Publications/2018/20181211NT
     

   16. Frank Vandenbroucke, Auf dem Weg zu einer Europäischen Sozialunion, Blätter des Bundes der Religiösen Sozialistinnen und Sozialisten Deutschlands e.V., Jg. 72, April 2019, pp. 16-22

   17. Frank Vandenbroucke, Tussen droom en daad… Een betoog over begrotingsprioriteiten in magere begrotingstijden, Veto, Jaargang 45, nummer 11, 6 mei 2019, pp. 14-15.
    http://www.veto.be/artikel/opinie-tussen-droom-en-daad

   18. Frank Vandenbroucke, A European Social Union: luxury or necessity? In: Philippe Beke (ed.), Een momentopname in veranderende wereldbeelden. Paul Rietjens, veertig jaar actief in de wandelgangen van buitenlandse zaken, 2019, VUBPRESS Brussel, pp. 61-82.

   19. Frank Vandenbroucke, De Belgische kamikaze, De Standaard, 2 mei 2019, pp. 38-39.
    http://www.standaard.be/cnt/dmf20190501_04366967?_section=61192733&utm_source=standaard&utm_medium=newsletter&utm_campaign=krantenkoppen&M_BT=247935795391

   20. Frank Vandenbroucke, België is kampioen in baanloze gezinnen. Wat nu?, De Morgen, 2 mei 2019, p. 23.
    https://www.demorgen.be/meningen/belgie-is-kampioen-in-baanloze-gezinnen-wat-nu%7Eb13f6747/

   21. Frank Vandenbroucke, De sociale prioriteit na 26 mei is niet een rondje koopkracht, De Morgen, 26 april 2019, p. 23.
    https://www.demorgen.be/meningen/de-sociale-prioriteit-na-26-mei-is-niet-een-rondje-koopkracht~b6b0061b/

   22. Frank Vandenbroucke, Europese solidariteit is populair, Samenleving & Politiek, Jg. 26, nr. 4, 2019, pp. 44-49.
     

   23. Guio Anne-Catherine, Marlier Eric, Vandenbroucke Frank, Verbunt Pim. (2018). Micro- and macro-drivers of child deprivation in 31 European countries.Paper presented at the 2018 Net-SILC3 International Conference Comparative EU Statistics on Income and Living Conditions, Athens, April 2018.
     

   24. Frank Vandenbroucke, Zekerheid, armoede, vrijheid: richtingwijzers voor de sociale zekerheid die we nodig hebben, in: Matthias Somers (red), Fundamenten.Sociale zekerheid in onzekere tijden, Denktank Minerva, Brussel, 25 april 2019, pp. 86-123.
     

   25. Frank Vandenbroucke, Dubbelslag in het pensioenbeleid, De Standaard, 17 april 2019, pp. 34-35.
    http://www.standaard.be/cnt/dmf20190416_04334191
     

   26. Frank Vandenbroucke, De koopkracht, een hopeloze prioriteit, De Standaard, 2 april 2019,pp. 30-31
    http://www.standaard.be/cnt/dmf20190401_04295379
     

   27. Frank Vandenbroucke, Er is draagvlak voor Europese solidariteit, S&D Jaargang 76 Nummer 1, Februari 2019, pp. 34-42.
    https://www.wbs.nl/publicaties/er-draagvlak-voor-europese-solidariteit

   28. Frank Vandenbroucke, Francesco Nicoli, European unemployment insurance: what citizens really think, Notre Europe Jacques Delors Institute, Brief ‘Europe for all’, 13 February 2019.
    http://institutdelors.eu/publications/european-unemployment-insurance-what-citizens-really-think/?lang=en
     

   29. Frank Vandenbroucke, Francesco Nicoli, Une assurance chômage européenne : ce qu’en pensent vraiment les citoyens, Notre Europe Institut Jacques Delors, Décryptage ‘Europe pour tous’, 13 février 2019.
    http://institutdelors.eu/publications/une-assurance-chomage-europeenne-ce-quen-pensent-vraiment-les-citoyens/
     

   30. Frank Vandenbroucke, Straffere wet loont niet, De Standaard, 16 februari 2019, p. 37.
    http://www.standaard.be/cnt/dmf20190215_04179227
     

   31. Tim Goedemé, Lorena Zardo Trindade, and Frank Vandenbroucke, A pan-European perspective on low-income dynamics in the EU, in: Bea Cantillon, Tim Goedemé, John Hills, Decent incomes for all. Improving policies in Europe, Oxford: Oxford University Press, 2019, pp. 56-84. Zie nr. 273, de tekst is in open access beschikbaar via de working paper.

   32. Kris Boudt et al., Er zijn nog 200.000 wachtenden voor u, De Standaard, 7 januari 2019, pp. 30-31.
     

   33.  

     

    2018


     

   34. Frank Vandenbroucke, Die Europaïsche Säule sozialer Rechte – ein Wendepunkt unserer Sozialpolitik?, in Neue Gesellschaft-Frankfurter Hefte, 12/2018, pp. 45-49.
     

   35. Frank Vandenbroucke, Brian Burgoon, Theresa Kuhn, Francesco Nicoli, Stefano Sacchi, David van der Duin, Sven Hegewald, Risk Sharing When Unemployment Hits: How Policy Design Influences Citizen Support For European Unemployment Risk Sharing (EURS). 2018. AISSR Policy Report 1 (December).
     

   36. Anne-Catherine Guio et Frank Vandenbroucke, La pauvreté et la déprivation des enfants en Belgique. Comparaison des facteurs de risque dans les trois Régions et les pays voisins, Fondation Roi Baudouin, 13 décembre 2018.
     

   37. Tim Goedemé, Lorena Zardo Trindade, and Frank Vandenbroucke, A pan-European perspective on low-income dynamics in the EU, in: Bea Cantillon, Tim Goedemé, John Hills, Decent incomes for all. Improving policies in Europe, Oxford: Oxford University Press, 2019, pp. 56-84. Zie nr. 273, de tekst is in open access beschikbaar via de working paper.

   38. Anne-Catherine Guio en Frank Vandenbroucke, Armoede en deprivatie bij Belgische kinderen. Een vergelijking van de risicofactoren in de drie gewesten en de buurlanden, Koning Boudewijnstichting, 13 december 2018.
     

   39. Frank Vandenbroucke, The European Pillar of Social Rights: from promise to delivery –Introduction to the ‘European Social Union (ESU) public forum debate’, EuroVisions, 3 December 2018
    http://www.euvisions.eu/

   40. Frank Vandenbroucke, Jill Coene, Armoedebestrijding in een Europese Sociale Unie, in: Jill Coene, Peter Raeymaeckers, Bernard Hubeau, Tim Goedemé, Roy Remmen & An Van Haarlem (red.) Armoede en sociale uitsluiting, Jaarboek 2018, Leuven/Den Haag: Acco, pp. 75-104.
    https://www.uantwerpen.be/

   41. Frank Vandenbroucke, Een Belgische blik op het Nederlandse AOW-debat, S&D, Jaargang 75, nummer 5, oktober 2018, pp. 33-44.
     

   42. Frank Vandenbroucke, A self-critical flashback on the EU’s anti-poverty promise, CSB Working Paper 18/15,
    Antwerp: Herman Deleeck Centre for Social Policy (University of Antwerp), 18 October 2018.
    See no. 330, also published as a foreword in a book.
    www.centrumvoorsociaalbeleid.be
     

   43. Bart Capéau, Bart Cockx, Koen Decancq, André Decoster, Muriel Dejemeppe, Mathias Hungerbühler, Camille Landais, Erwin Ooghe, Sergio Perelman, Pierre Pestieau, Erik Schokkaert, Frans Spinnewijn, Johannes Spinnewijn, Dirk Van de Gaer, Frank Vandenbroucke, Bruno Van der Linden, Une baisse plus rapide des allocations est-elle à recommander? Le Soir, 24 septembre 2018, p. 3.
     

   44. Bart Capéau, Bart Cockx, Koen Decancq, André Decoster, Muriel Dejemeppe, Mathias Hungerbühler, Camille Landais, Erwin Ooghe, Sergio Perelman, Pierre Pestieau, Erik Schokkaert, Frans Spinnewijn, Johannes Spinnewijn, Dirk Van de gaer, Frank Vandenbroucke, Bruno Van der Linden, Uitkeringen zijn geen spelletje hoger/lager, De Standaard, 24 september 2018, pp. 30-31.
     

   45. Frank Vandenbroucke F. (2019) EU Citizenship Should Speak Both to the Mobile and the Non-Mobile European. In: Bauböck R. (eds) Debating European Citizenship. IMISCOE Research Series. Springer, Cham, first online 13 September 2018, pp. 211-217
    link.springer.com

   46. Gerlinde Verbist, Ron Diris, Frank Vandenbroucke, Solidarity between generations in extended families. Direction, size and intensity, Centre for Social Policy Herman Deleeck

   47. Frank Vandenbroucke, Addressing global inequality: is the EU part of the equation?, in: Patrick Diamond (ed.), The Crisis of Globalization: Democracy, Capitalism and Inequality in the Twenty-First Century, I.B. Tauris, London & New York, 2019, pp. 235-258
     

   48. Erik Schokkaert, Pierre Devolder, Jean Hindriks, Frank Vandenbroucke, Towards an equitable and sustainable points system. A proposal for pension reform in Belgium, Journal of Pension Economics and Finance, First View, 27 April 2018, pp. 1-31.
    www.cambridge.org

   49. Frank Vandenbroucke, De Grote Pensioenverwarring. Een reactie op Kim De Witte, De Wereld Morgen, 17 april 2018.

   50. Frank Vandenbroucke, The European Pillar of Social Rights: a turning point for the EU?, in: Nathalie GEORGES and Robert URBE, Sozialalmanach 2018. Schwéierpunkt: D’sozial Kohesioun um Spill?, Luxembourg, 2018, pp. 185-191.www.caritas.lu

   51. Sofia Fernandes and Frank Vandenbroucke, “Social Europe: from slogan to reality”, in: Thierry Chopin and Michel Foucher (eds.), Schuman Report on Europe. State of the Union 2018, Lignes de Repères, 2018, pp. 101-108.www.robert-schuman.eu/en

   52. Sofia Fernandes et Frank Vandenbroucke, « Europe sociale : du slogan à la réalité », in : Thierry Chopin et Michel Foucher (dir.), Rapport Schuman sur l’Europe. L’état de l’Union 2018, Lignes de repères, 2018, pp. 85-91.www.robert-schuman.eu/fr/

   53. Frank Vandenbroucke, Elk paradijs heeft een keerzijde, De Standaard, 26 maart 2018, pp. 30-31.
     

   54. Frank Vandenbroucke, Belgium and the Netherlands: Small Welfare States in the European Union, Ons Erfdeel, blog The Low Countries, 14 maart 2018.

   55. Frank Vandenbroucke, La Belgique et les Pays-Bas, de petits États-providence au sein de l’Union européenne, Ons Erfdeel, blog Septentrion, 14 maart 2018.

   56. Frank Vandenbroucke, Dienstencheques zonder taboes, De Standaard, 19 februari 2018, pp. 30-31.
     

   57. Frank Vandenbroucke, ‘2017: a turning point in the development of the EU’s social dimension?’ In: Margriet Drent, Martin Holderied, Adriaan Schout, Hussein Kassim, Rem Korteweg, Yuri van Loon, Michiel Luining, Jasper Lukkezen, Fransje Molenaar, Christian Schwieter, Frank Vandenbroucke and Wouter Zweers, Clingendael State of the Union 2018: towards better European integration. Netherlands Institute of International Relations Clingendael, The Hague, January 2018, pp. 85-90; https://www.clingendael.org/pub/2018/clingendael-state-of-the-union-2018/12-the-eus-social-dimension
     

   58.  

     

    2017


     

   59. Frank Vandenbroucke, Kleine welvaartsstaten moeten groot denken, S&D, jaargang 74, nummer 6, december 2017, pp. 27-35.

    305A Frank Vandenbroucke, The idea of a European Social Union: a normative introduction, in: Frank Vandenbroucke, Catherine Barnard, Geert De Baere (eds.), A European Social Union After the Crisis, Cambridge: Cambridge University Press, 2017, pp. 3-46. The chapter is available in open access. It can be downloaded as submitted, zie nr. 263.

   60. Sofia Fernandes, Frank Vandenbroucke, Grande coalition allemande : une force pour changer l’UE, Euractiv Opinions, 11 Decembre 2017. http://www.euractiv.fr/section/avenir-de-l-ue/opinion/grande-coalition-allemande-une-force-pour-changer-lue/

   61. Frank Vandenbroucke, Frank Vandenbroucke, From the Gothenburg Social Summit to a European Social Union, Social Europe, 27 november 2017,https://www.socialeurope.eu/gothenburg-social-summit-european-social-union
     

   62. Frank Vandenbroucke, Kleine welvaartsstaten moeten groot denken, De Standaard, 14 november 2017, pp. 38-39,
    http://www.standaard.be/cnt/dmf20171113_03185163

   63. Frank Vandenbroucke, EU citizenship should speak both to the mobile and the non-mobile European, in: Maurizio Ferrera and Rainer Bauböck (eds.), Should EU Citizenship be duty free?, EUI Working Papers, RSCAS 2017/60, pp. 9-12

   64. Frank Vandenbroucke, België en Nederland: Kleine welvaartsstaten in Europa, Vierendertigste Pacificatielezing, Breda, 11 november 2017.
     

   65. Frank Vandenbroucke, Solidarity in the Monetary Union: Challenges and Opportunies, in: Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte, Journal of Social Democracy, volume 6, 4/2017, pp. 10-14.

   66. Frank Vandenbroucke, Catherine Barnard, Geert De Baere (eds.), A European Social Union after the Crisis, Cambridge: Cambridge University Press, September 2017. https://doi.org/10.1017/9781108235174

   67. Bea Cantillon, Philippe Demol, Pierre Devolder, Etienne de Callataÿ, Jean Hindriks, Ria Janvier, Françoise Masai, Gabriel Perl, Erik Schokkaert, Yves Stevens, Frank Vandenbroucke, Elly Van de Velde, Les pensions méritent un débat et une concertation sérieuse, Le Soir, 18 Septembre 2017, pp. 30-31;http://plus.lesoir.be/114642/article/2017-09-18/carte-blanche-les-pensions-meritent-un-debat-et-une-concertation-serieuse
     

   68. Bea Cantillon, Philippe Demol, Pierre Devolder, Etienne de Callataÿ, Jean Hindriks, Ria Janvier, Françoise Masai, Gabriel Perl, Erik Schokkaert, Yves Stevens, Frank Vandenbroucke, Elly Van de Velde, Pensioenen zijn een ernstig debat waard, De Standaard, 18 september 2017, pp. 30-31.
     

   69. Frank Vandenbroucke, Stop de pensioenverwarring, De Morgen, 6 september 2017, p. 27.
     

   70. Frank Vandenbroucke, Verantwoordelijkheid: niet alleen voor wie zwak staat, in: Samenleving en politiek, Jaargang 24, nr. 07, september 2017, pp. 83- 89.
     

   71. Frank Vandenbroucke, Basic income in the European Union: a conundrum rather than a solution, ACCESS EUROPE Research Paper 2017/02, 01 August 2017.
     

    293A.Frank Vandenbroucke, ‘Comparative Social Policy Analysis in the EU at the Brink of a New Era’, Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, August 2017, Vol. 19. No. 4, pp. 390-402, http://doi.org/10.1080/13876988.2016.1168618. For early online publication of 11 April 2016 see nr. 245

   72. Frank Vandenbroucke, Structural convergence versus systems competition: limits to the diversity of labour market policies in the European Economic and Monetary Union, ECFIN discussion paper 065, European Commission Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Brussels, 20 July 2017.
     

   73. Frank Vandenbroucke, Kan het debat over de pensioenhervorming eindelijk beginnen?, De Tijd, 29 juni 2017, p. 10.
     

   74. Frank Vandenbroucke, Peut-on enfin commencer le débat sur la réforme des pensions?, L’Echo, 29 juin 2017, p. 9.
     

   75. Frank Vandenbroucke, Solidarität in der Währungsunion. Herausforderungen und Chancen, in: Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte, Jg. 64, Heft 6, 2017, pp. 13-17.

   76. Frank Vandenbroucke, Social Investment as a Policy Platform: a European Argument, in: Anton Hemerijck (ed.), The Uses of Social Investment, Oxford: Oxford University Press, 2017, pp. 319-327

   77. Frank Vandenbroucke, Risk Reduction, Risk Sharing and Moral Hazard: A Vaccination Metaphor, Intereconomics, Vol. 52, May/June 2017, Number 3, pp. 154-159

   78. Sofia Fernandes et Frank Vandenbroucke, Faire de l’Europe sociale une réalité pour les Européens, Notre Europe Institut Jacques Delors, Tribune – Le Mot, Paris, 31 mai 2017.
     

   79. Sofia Fernandes and Frank Vandenbroucke, Making social Europe a reality for European citizens, Notre Europe Jacques Delors Institute, Tribune – Viewpoint, Paris, 31 May 2017
     

   80. Vincent Corluy and Frank Vandenbroucke, Individual Employment, Household Employment and Risk of Poverty in the EU. A decomposition Analysis, in: Anthony B. Atkinson, Anne-Catherine Guio and Eric Marlier (ed.), Monitoring Social Inclusion in Europe. Edition 2017, Statistical Books Eurostat, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017, pp. 279-297
     

   81. Erik Schokkaert, Pierre Devolder, Jean Hindriks, Frank Vandenbroucke, Naar een nieuw sociaal contract. Het pensioen op punten, Leuvense Economische Standpunten 2017/162, 10 april 2017
     

   82. Chris Luigjes, Frank Vandenbroucke, ‘Institutional moral hazard in the multi-tiered regulation of unemployment in the United States’, background paper in support of Institutional Moral Hazard in the Multi-tiered Regulation of Unemployment and Social Assistance Benefits and Activation – A summary of eight country case studies (Brussels: Centre for European Policy Studies, 2016), 16-12-2015
     

   83. Chris Luigjes, Frank Vandenbroucke, ‘Institutional moral hazard in the multi-tiered regulation of unemployment in Switzerland’, background paper in support of Institutional Moral Hazard in the Multi-tiered Regulation of Unemployment and Social Assistance Benefits and Activation – A summary of eight country case studies (Brussels: Centre for European Policy Studies, 2016), 16-12-2015
     

   84. Chris Luigjes, Frank Vandenbroucke, ‘Institutional moral hazard in the multi-tiered regulation of unemployment in Germany’, background paper in support of Institutional Moral Hazard in the Multi-tiered Regulation of Unemployment and Social Assistance Benefits and Activation – A summary of eight country case studies (Brussels: Centre for European Policy Studies, 2016), 24-03-2017
     

   85. Chris Luigjes, Frank Vandenbroucke, ‘Institutional moral hazard in the multi-tiered regulation of unemployment in Denmark’, background paper in support of Institutional Moral Hazard in the Multi-tiered Regulation of Unemployment and Social Assistance Benefits and Activation – A summary of eight country case studies (Brussels: Centre for European Policy Studies, 2016), 16-12-2015
     

   86. Chris Luigjes, Donna Wood, Frank Vandenbroucke, ‘Institutional moral hazard in the multi-tiered regulation of unemployment in Canada’, background paper in support of Institutional Moral Hazard in the Multi-tiered Regulation of Unemployment and Social Assistance Benefits and Activation – A summary of eight country case studies (Brussels: Centre for European Policy Studies, 2016), 18-01-2016
     

   87. Kim Lievens, Frank Vandenbroucke, ‘Institutional moral hazard in the multi-tiered regulation of unemployment in Belgium’, background paper in support of Institutional Moral Hazard in the Multi-tiered Regulation of Unemployment and Social Assistance Benefits and Activation – A summary of eight country case studies (Brussels: Centre for European Policy Studies, 2016), 24-03-2017
     

   88. Chris Luigjes, Frank Vandenbroucke, ‘Institutional moral hazard in the multi-tiered regulation of unemployment in Austria’, background paper in support of Institutional Moral Hazard in the Multi-tiered Regulation of Unemployment and Social Assistance Benefits and Activation – A summary of eight country case studies (Brussels: Centre for European Policy Studies, 2016), 16-12-2015
     

   89. Chris Luigjes, Frank Vandenbroucke, ‘Institutional moral hazard in the multi-tiered regulation of unemployment in Australia’, background paper in support of Institutional Moral Hazard in the Multi-tiered Regulation of Unemployment and Social Assistance Benefits and Activation – A summary of eight country case studies (Brussels: Centre for European Policy Studies, 2016), 16-12-2015
     

   90. Ron Diris, Frank Vandenbroucke and Gerlinde Verbist, The impact of pensions, transfers and taxes on child poverty in Europe: the role of size, pro-poorness and child orientation, Socio-Economic Review, 2017, Vol. 15(4), pp.745-775, doi: 10.1093/ser/mww045

   91. Tim Goedemé, Lorena Zardo Trindade, and Frank Vandenbroucke, A pan-European perspective on low-income dynamics in the EU, CSB Working Paper 17/03, Antwerp: Herman Deleeck Centre for Social Policy (University of Antwerp), 2017. See no. 331, also published as a chapter in a book.
     

   92. Frank Vandenbroucke, Social policy in a monetary union: puzzles, paradoxes and perspectives, in: Boone, Marc; Deneckere, Gita & Tollebeek, Jo (eds.), The End of Postwar and the Future of Europe – Essays on the work of Ian Buruma, Verhandelingen van de KVAB voor Wetenschappen en Kunsten. Nieuwe reeks, 33, Uitgeverij Peeters, 2018, pp. 119-145.
     

   93. Jean Hindriks, Pierre Devolder, Erik Schokkaert, Frank Vandenbroucke, Réforme des pensions légales: le système de pension à points, Regards Economiques, numéro 130, Mars 2017.
     

   94. Frank Vandenbroucke, Heruitgave ‘Een theorie over sociale rechtvaardigheid’, in Dirk Verhofstadt (red.), Theorieën over rechtvaardigheid, de John Rawlslezingen, Liberaal Archief , Gent 2017, pp. 47-73.

   95. Erik Schokkaert, Pierre Devolder, Jean Hindriks, Frank Vandenbroucke, Towards an equitable and sustainable points system. A proposal for pension reform in Belgium. DPS17.03, Faculty of Economics, KULeuven, februari 2017,  pp. 1-45
     

   96. Frank Vandenbroucke, Het compromis van een maatschappelijk contract, Samenleving en Politiek, Jaargang 24, jan 2017, pp.25-27
     

   97.  

     

    2016


     

   98. Frank Vandenbroucke, Chris Luigjes, Kim Lievens, Activering en bijstand na de staatshervorming: buitenlandse lessen, uitdagingen en kansen, in: Marjolijn De Wilde, Bea Cantillon, Maria De Bie, Frank Vandenbroucke (red.), 40 jaar OCMW en bijstand, Leuven: Acco, pp. 184-206.
     

   99. Marjolijn De Wilde, Bea Cantillon, Maria De Bie, 40 jaar OCMW en bijstand: Besluit, in: Marjolijn De Wilde, Bea Cantillon, Maria De Bie, Frank Vandenbroucke (red.), 40 jaar OCMW en bijstand,  Leuven: Acco, p. 236-247, 2016 EN
     

   100. Frank Vandenbroucke, F. I. G., de Wilde, M., Cantillon, B. & de Bie, M. 40 Jaar OCMW en bijstand: Besluit, 9 december 2016, p. 236-247 NL
     

   101. Frank Vandenbroucke F. I. G., de Wilde, M., Cantillon, B. & de Bie, M. 40 Jaar OCMW en bijstand, 9 december 2016, Acco boek 272 p
     

   102. Frank Vandenbroucke, The idea of a European Social Union: a normative introduction, December 2016.Paper submitted for publication as an introductory chapter in: Frank Vandenbroucke, Catherine Barnard, Geert De Baere (eds.), A European Social Union After the Crisis, Cambridge: Cambridge University Press, forthcoming. See also 305A for the new reference, available in open access.
     

   103. Frank Vandenbroucke, De welvaartsstaat een donkere interpretatie, Samenleving en Politiek, 201610, pp. 81-85.
     

   104. Ron Diris & Frank Vandenbroucke, How does early deprivation relate to later-life outcomes? A longitudinal analysis, Department of Economics Discussion Paper Series DPS16.27, November 2016.
     

   105. Frank Vandenbroucke, Paniek over onze pensioenen is niet nodig, een debat wel, De Standaard, 8 oktober 2016, p. 41.
     

    260A.Jacques Boulet, Bea Cantillon, Pierre Devolder, Etienne de Callataÿ, Jean Hindriks, Ria Janvier, Françoise Masai, Gabriel Perl, Erik Schokkaert, Yves Stevens, Frank Vandenbroucke, Elly Van de Velde, Een gevaarlijke wending in het pensioenbeleid, De Standaard, 4 november 2016.
     

    260B.Jacques Boulet, Bea Cantillon, Pierre Devolder, Etienne de Callataÿ, Jean Hindriks, Ria Janvier, Françoise Masai, Gabriel Perl, Erik Schokkaert, Yves Stevens, Frank Vandenbroucke, Elly Van de Velde, La politique des pensions prend une tournure dangereuse, Le Soir, 4 novembre 2016.
     

   106. Frank Vandenbroucke, Politique sociale et union monetaire: puzzles, paradoxes et perspectives, Revue belge de sécurité sociale, 58 (1/2016), pp. 7-38.
     

   107. Frank Vandenbroucke, Sociaal beleid in een muntunie: puzzels, paradoxen en perspectieven, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 58 (1/2016), pp. 5-35.
     

   108. Frank Vandenbroucke, Automatic stabilizers for the Euro area and the European Social Model, Tribune, Notre Europe Institut Jacques Delors, 22 September 2016.
     

   109. Frank Vandenbroucke, Des stabilisateurs automatiques pour la zone euro et le modèle social européen, Notre Europe Institut Jacques Delors, 22 Septembre 2016.
     

   110. Frank Vandenbroucke, Social benefits and cross-border mobility: let’s return to consistent principles, Euractiv Opinions, 13 July 2016.
     

   111. Frank Vandenbroucke, Herverzeker werkloosheid op Europees niveau, Zeggenschap, 27ste Jaargang, Nummer 2-2016, pp. 22-25. (website: www.zeggenschap.info)
     

   112. Frank Vandenbroucke, Het cement van wederkerigheid en de paradox van de muntunie, De Gids op Maatschappelijk Gebied, Jaargang 107, nr. 6, juni 2016, pp. 34-39. (website: www.beweging.net)
     

   113. Frank Vandenbroucke, De Unie zal uniek zijn of niet zijn, De Standaard, 28 juni 2016, p. 42-43.

   114. Frank Vandenbroucke, Al is de leugen nog zo snel…, De Morgen, 25 juni 2016, p. 9.
     

   115. Frank Vandenbroucke, Social benefits and cross-border mobility. Sticking to principles may yield better practical results for everybody, Tribune, Notre Europe Institut Jacques Delors, 17 juni 2016.
     

   116. Frank Vandenbroucke, Prestations sociales et mobilité transfrontalière. S’en tenir à des principes pour obtenir de meilleurs résultats pratiques pour tous, Tribune, Notre Europe Institut Jacques Delors, 17 juni 2016.
     

   117. Frank Vandenbroucke, Vaccineer de muntunie, hou Europa gezond, De Morgen, 2 juni 2016, p. 31.
     

   118. Frank Vandenbroucke, Sociaal beleid in een muntunie: puzzels, paradoxen en perspectieven, Oratie van Frank Vandenbroucke vanwege zijn benoeming tot Universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, 1 juni 2016.
     

   119. Frank Vandenbroucke, Soldaat van de hoop. Over John Rawls en de hoop op vrijheid, gelijkheid en verdraagzaamheid, gepubliceerd in Zeno, bijlage bij De Morgen, 28 mei 2016, p. 58-59.
     

   120. Frank Vandenbroucke, ‘Comparative Social Policy Analysis in the EU at the Brink of a New Era’, Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, p. 1–13, 2016. doi.org/10.1080/13876988.2016.1168618
     

   121. Frank Vandenbroucke en Chris Luigjes, Institutional moral hazard in the multi-tiered regulation of unemployment and social assistance benefits and activation. A summary of eight country case studies, Brussel: Centre for European Policy Studies, 2016.
     

   122. Frank Vandenbroucke, Sociale ongelijkheid en beleid: de Belgische case, Christen-democratische reflecties, Jg. 4, nr. 1, maart 2016, pp. 3-23.
     

   123. Frank Vandenbroucke, Een principieel kompas voor Europa. Bedenkingen bij de Europese deal van Cameron, De Standaard, 22 februari 2016.
     

   124.  

     

    2015


     

   125. Frank Vandenbroucke, ‘Ongelijkheid: we kunnen er véél aan doen’, De Standaard, 27 november 2015, pp. L4-L5.

   126. Frank Vandenbroucke, We hebben nieuwe impulsen nodig om meer laaggeschoolden aan werk te helpen, De Tijd, 13 november 2015, p. 13.
     

   127. Frank Vandenbroucke and David Rinaldi, Social inequalities in Europe – The challenge of convergence and cohesion. In: Vision Europe Summit Consortium (eds.): Redesigning European welfare states – Ways forward, Gütersloh (http://www.vision-europe-summit.eu/), pp. 38-77, 2015.
     

   128. Frank Vandenbroucke, ‘The idea of a European Social Union’, in Luuk van Middelaar en Philippe Van Parijs (eds.), After the storm. How to Save Democracy in Europe. Lannoo, Tielt, 2015, pp. 191-202.

   129. Frank Vandenbroucke, ‘De idee van een Europese Sociale Unie’, in Luuk van Middelaar en Philippe Van Parijs (red.), Na de storm. Hoe we de democratie in Europa kunnen redden. Lannoo, Tielt, 2015, pp. 203-216.

   130. Frank Vandenbroucke, ‘De pensioenhervorming als maatschappelijk debat’, Tijdschrift voor Onderwijsrecht en onderwijsbeleid, september-oktober 2015-2016, pp. 2-10.

   131. Ria Janvier, Guy Van Camp, Frank Vandenbroucke, ‘De ziekte(pensioen)regeling van de ambtenaren in het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap: van ‘(re)visited’ tot ‘(re)calculated’, Tijdschrift voor Onderwijsrecht en onderwijsbeleid, september-oktober 2015-2016, pp. 33-52.

   132. Frank Vandenbroucke, ‘Verandering van onderuit en de lange mars door de instellingen’, in Walter Lootens i.s.m. Stefaan Vermeulen, Elcker-ik. 45 jaar sociale actie, Pelckmans, Kalmthout, 2015, pp. 262-270.

   133. Frank Vandenbroucke, ‘Soevereiniteit, solidariteit en democratie in Europa: de linkse puzzel’, S & D, Jaargang 72, Nummer 4, Augustus 2015, pp. 18-21.
     

   134. Frank Vandenbroucke, A European Social Union: Unduly Idealistic or Inevitable?, European Debates, 7, European Investment Bank Institute, September 2015.
     

   135. Frank Vandenbroucke, ‘Het Europese probleem van de linkerzijde’, De Morgen, 29 juli 2015, p. 32.
     

   136. Frank Vandenbroucke, ‘Een stille revolutie’, De Standaard, 27 juli 2015, p. 34-35.

   137. Frank Vandenbroucke, ‘De pensioenhervorming blijft een werf’, De Tijd, 23 juli 2015, p. 10.
     

   138. Frank Vandenbroucke, L’Unione Sociale Europea: idealismo ingiustificato o esito inevitabile?, Menabo di Etica ed Economia, Eticaeconomica, Fondato di Luciano Barca, 2 juli 2015.
     

   139. Frank Vandenbroucke, ‘De pensioenhervorming moet nog beginnen, het debat daarover ook’, De Morgen, 1 juli 2015, p. 20.
     

   140. Frank Vandenbroucke, Gelijke kansen: een kwestie van maatwerk, De Standaard, 23 juni 2015, p. 40.
     

   141. Frank Vandenbroucke, ‘De tijd tikt voor Thyssen’, De Morgen, 6 juni 2015, p. 23.
     

   142. Achten, V., Berghman, J., Boon, R., Brendonck, L., Burms, A., Buyst, E., Claes, S., De Bont, R., Decin, L., De Geest, D., De Meester, L., Eyckmans, J., Geeraerts, D., Goddeeris, I., Helsen, N., Hertog, T., Heynen, H., Hiele, M., Honnay, O., Jaspaert, K., Jones, T., Kesteloot, C., Keulemans, W., Leman, J., Lenaerts, J., Masschelein, J., Matthijs, G., Nicaise, I., Pang, C., Parmentier, S., Pasture, P., Pattyn, B., Pieters, H., Ramon, H., Rolland, F., Rousseau, S., Schokkaert, E., Segers, Y., Smessaert, H., Smets, I., Storms, G., Swinnen, J., Van Bavel, J., Van De Mieroop, D., Vandenberghe, R., Vandenbroucke, F., van der Horst, J., Van de Velde, F., Van Geet, C., Van Lipzig, N., Van Molle, L., Vantomme, A., Van Hecke, S., Verfaillie, C., Wildemeersch, D., Wets, J. (2015). Hoe word ik Einstein of Da Vinci? Een inleiding tot wetenschappen vandaag voor de homo universalis van morgen. Leuven: LannooCampus.

   143. Vandenbroucke, F., & Vinck, J. (2015). Child poverty risks in Belgium, Wallonia and Flanders: Accounting for a worrying performance. Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 57(1), pp. 51-98.
     

   144. Zie nr. 284

   145. Corluy, V. & Vandenbroucke, F. (2015), Huishoudens zonder werk in België, Leuvense Economische Standpunten 2015/149, Faculteit Economische en Bedrijfswetenschappen-CES, KULeuven.
     

   146. Corluy, V. & Vandenbroucke, F. (2015), Polarisation of employment over households revisited: the Belgian case, CES Discussion Paper Series 15.08, KULeuven.
     

   147. Frank Vandenbroucke, The Case for a European Social Union. From Muddling Through to a Sense of Common Purpose, in Marin, B. (Ed.) (2015), The Future of Welfare in a Global Europe, Ashgate: Aldershot UK, pp. 489-520.
     

   148. Frank Vandenbroucke, Hardnekkig, vervelend maar grondig, De Standaard, 2 mei 2015, pp. 42-43.

   149. Frank Vandenbroucke, Weet de regering waar ze naartoe wil met de pensioenen?, De Standaard, 30 april 2015, p. 42-43.

   150. Frank Vandenbroucke, Pensions: quelle est l’ambition du gouvernement?, Le Soir, 30 april 201, p. 26.

   151. Jacques Boulet, Françoise Masai, Bea Cantillon, Gabriel Perl, Pierre Devolder, Erik Schokkaert, Jean Hindriks, Yves Stevens, Ria Janvier, Frank Vandenbroucke, Zware beroepen, deeltijds pensioen en eerlijke flexibiliteit in het pensioensysteem. Aanvullend advies van de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040, Brussel, april 2015.
     

   152. Jacques Boulet, Françoise Masai, Bea Cantillon, Gabriel Perl, Pierre Devolder, Erik Schokkaert, Jean Hindriks, Yves Stevens, Ria Janvier, Frank Vandenbroucke, Métiers pénibles pension à temps partiel et flexibilité équitable dans le système de pension. Avis complémentaire de la Commission de réforme des pensions 2020-2040, Bruxelles, avril 2015.
     

   153. Frank Vandenbroucke, Focus op àlle ouderen en laaggeschoolden, De Standaard, 10 maart 2015, p. 40.

   154. Guio, A.-C., Vandenbroucke, F., & Vinck, J., Kinderarmoede hoger op de politieke agenda plaatsen: enkele cijfers om beter te begrijpen wat er op het spel staat. In I. Pannecoucke, W. Lahaye, J. Vrancken & R. Van Rossem (Eds.), Armoede in België. Jaarboek 2015, Ghent, Belgium: Academia Press, 2015, pp. 113-140.

   155. Guio, A.-C., Vandenbroucke, F., & Vinck, J., Inscrire la pauvreté infantile au rang de priorité politique : Quelques chiffres afin de mieux comprendre les enjeux. In W. Lahaye, I. Pannecoucke, J.Vrancken & R. Van Rossem (éds.), Pauvreté en Belgique. Annuaire 2015. Gent : Academia Press, 2015, pp. 113-142.

   156. Frank Vandenbroucke, ‘Unequal Europe: A more caring agenda for the new Commission’, Europe’s World, Spring 2015, pp. 68-73.
     

   157. Frank Vandenbroucke et al., Unequal Europe. Recommendations for a more caring EU. Final report of the High-Level Group on ‘Social Union’, Friends of Europe, Brussels, Spring 2015.
     

   158. Frank Vandenbroucke, Dienstencheques: een vraagstuk van erkenning, S&D, Jaargang 72, nummer 1, Februari 2015, pp. 32-41.
     

   159. Frank Vandenbroucke, Doelgroepen op de arbeidsmarkt: Vlaanderen verspilt de zwakste betaalt, De Morgen 4 februari 2015 p 24
     

   160. Frank Vandenbroucke and Chris Luigjes, Unemployment benefits, activation and the interaction between levels of government. Experiences with moral hazard in multi-tiered labour market governance systems, Center for Economic Studies Discussion Paper Series DPS 15.02, January 2015.
     

   161.  

     

     

    2014


     

   162. Frank Vandenbroucke, Voorwoord, in Susan Neiman, Afgezien van de feiten, Boom/Stichting Internationale Spinozaprijs, Amsterdam, 2014, pp. 7-11.

   163. Ron Diris, Frank Vandenbroucke, Gerlinde Verbist, Child Poverty: What can Social Spending Explain in Europe?, Center for Economic Studies Discussion Paper Series DPS14.20, July 2014.
     

   164. Frank Vandenbroucke, ‘Geen vijf jaar tijd voor een diep compromis’, De Standaard, 1 december 2014.

   165. Frank Vandenbroucke, ‘Divergence in human capital investment must stop’, Journal for a Progressive Economy, December 2014, pp. 48-50.

   166. Frank Vandenbroucke, Vlaams werkgelegenheidsbeleid in ideologische mist, De Morgen, 19 november 2014
     

   167. Frank Vandenbroucke, ‘Brief aan Daniel Bacquelaine. Grondig hervormen vraag grondig overleg’, Samenleving en Politiek, 2014/9, pp. 80-82.
     

   168. Frank Vandenbroucke, ‘Pensioenhervorming niet gediend met cherry picking’, De Tijd, 30 september 2014.

   169. Frank Vandenbroucke, ‘Ook bij hervormingen heb je de bonden nodig’, De Standaard, 19 september 2014.

   170. Frank Vandenbroucke, The Case of a European Social Union. From Muddling Through to a Sense of Common Purpose, Euroforum Policy Paper, September 2014 .

   171. Frank Vandenbroucke, Gaat teveel geld naar scholen met kansarme leerlingen?’, De Standaard, 4 september 2009.

   172. Jos Berghman, Alain Jousten, Jacques Boulet, Françoise Masai, Bea Cantillon, Gabriel Perl, Pierre Devolder, Erik Schokkaert, Jean Hindriks, Yves Stevens, Ria Janvier, Frank Vandenbroucke, Een sterk en betrouwbaar sociaal contract. Voorstellen van de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 voor een structurele hervorming van de pensioenstelsels, Brussel, 16 juni 2014.
     

   173. Jos Berghman, Alain Jousten, Jacques Boulet, Françoise Masai, Bea Cantillon, Gabriel Perl, Pierre Devolder, Erik Schokkaert, Jean Hindriks, Yves Stevens, Ria Janvier, Frank Vandenbroucke, un contrat social performant et fiable. Propositions de la Commission de réforme des pensions 2020-2040 pour une réforme structurelle des régimes de pension, Bruxelles, 16 juin 2014.
     

   174. Frank Vandenbroucke, We must act now to defuse Europe’s child poverty timebomb, Europe’s World, Summer 2014, pp. 24-27.

   175. Frank Vandenbroucke, ‘Pleidooi voor een Europese Sociale Unie’, S&D, Jaargang 71, nummer 3, Juni 2014, pp. 10-21.

   176. Jean-Paul Fitoussi, James K. Galbraith, Joseph E. Stiglitz, Peter Bofinger, Gosta Esping-Andersen ;, Ilene Grabel, Stephany Griffith-Jones, Andras Innotai, Louka Katseli, Kate Pickett, Jill Rubery, Frank Vandenbroucke, Opposons un nouvel idéal égalitaire à une politique d’austerité inefficace, Le Monde, 23 mei 2014, p. 21.

   177. Frank Vandenbroucke, ‘Een Europese Sociale Unie: wat betekent het en waarom is het nodig?’, in: Erik De Bom (red.), Europese Gedachten. Beschouwingen over de toekomst van de Europese Unie, Pelckmans-Klement, 2014, pp. 153-178.

   178. Frank Vandenbroucke, with Bart Vanhercke, A European Social Union. 10 Tough nuts to crack, Friends of Europe, Brussels, maart 2014.
     

   179. Frank Vandenbroucke, ‘The Case for a European Social Union’, in: The European Elections: What is at stake for the citizen? An analysis of the EU’s legitimacy and policy challenges, Academia Press Gent, 2014, pp. 107-122.

   180. Frank Vandenbroucke, ‘Pleidooi voor een Europese Sociale Unie’, in Samenleving en Politiek, jg. 21, nr. 5, mei 2014, pp. 24-37.

   181. Frank Vandenbroucke en Rik Wisselink, ‘Toenemende bestaansonzekerheid bij kinderen: EU moet daad bij het woord voegen’, in: Ieke van den Brug, Jan Cremers, Camiel Hamans en Annelies Pilon (red.), Voorbij de retoriek. Sociaal Europa vanuit twaalf invalshoeken, Van Gennep, Amsterdam, 2014, blz 121-133.

   182. Cantillon, B., & Vandenbroucke, F. (eds.) (2014), Reconciling Work and Poverty Reduction. How successful are European welfare states?, Oxford, Oxford University Press.

   183. Vandenbroucke F., & Diris, R. (2014), ‘Mapping at-risk-of-poverty rates, household employment, and social spending’, in Cantillon, B., and Vandenbroucke, F. (eds.), Reconciling Work and Poverty Reduction. How successful are European welfare states? (pp. 1-59), Oxford, Oxford University Press.

   184. Vandenbroucke, F. & Corluy, V. (2014), ‘Individual employment, and risk of poverty in the European Union. A Decomposition analysis’, in Cantillon, B., and Vandenbroucke, F. (eds.), Reconciling Work and Poverty Reduction. How successful are European welfare states? (pp. 94-130), Oxford, Oxford University Press.

   185.  

     

    2013


     

   186. Vandenbroucke, F. & Vinck, J. (2013), ‘Child Poverty Risks in Belgium, Wallonia, Flanders: Accounting for a Worrying Performance’, in P. Maystadt, E. Cantillon, L. Denayer, P. Pestieau, B. Van der Linden, M. Cattelain (eds.), Le modèle social belge : quel avenir ? Presses interuniversitaires de Charleroi, pp. 85-144.
     

   187. Corluy, V., & Vandenbroucke , F. (2013), Individual employment, household employment and risk of poverty in the EU. A decomposition analysis, Eurostat Methodologies and Working Papers, 2013 edition, Brussels, European Union; doi: 10.2785/41846.
     

   188. Vandenbroucke, F. (2013), The Active Welfare State Revisited, Brugge, Die Keure.

   189. Vandenbroucke, F. (2013), Omkijken in verwondering, in: Saïd El Khadraoui (red.), Europa 2050. Visies voor een toekomst, Houtekiet, Antwerpen/Utrecht, pp. 33-38.

   190. Vandenbroucke, F. (2013). Een actieve welvaartsstaat moet investeren in kinderen. In: J. Mostinckx, F. Deven, & P. Dauwe (red.). Welzijn en Zorg in Vlaanderen 2013-2014. Wegwijzer voor de sociale sector, Mechelen: Kluwer, 356-375.

   191. Vandenbroucke, F. (2013), Why we need a European Social Union, Reflets et Perspectives, LII, 2013/2-3, 97-112.
     

   192. Vandenbroucke, F. (2013), Een rijkere agenda voor de universiteit, De Morgen, 28 augustus 2013.

   193. Vandenbroucke, F. & Vinck, J. (2013), Bestaansonzekerheid bij kinderen: vaststellingen en uitdagingen. In: D. Dierickx (red.), Jaarboek Armoede 2013, Acco.

   194. Vandenbroucke, F., Diris R., & Verbist, G. (2013), Excessive Social Imbalances and the Performance of Welfare States in the EU, Euroforum Policy Paper, KULeuven.
     

   195. Vandenbroucke, F. (2013), A European Social Union: a political necessity and an urgent research programme, Progressive Economy Journal, 1st issue, November 2013, pp. 45-49.

   196. Vandenbroucke, A European Social Union: Why we Need it, What it Means, Rivista Italiana di Poltiche Pubbliche, 2/2013, pp. 221-247.

   197. Hemerijck, A., Vandenbroucke, F. (2013). Werk maken van een sociaal Europa. In: Cuperus R., Pilon A., Wiersma J.M. (Eds.), De politiek van de Euro. Amsterdam (Nederland): Uitgeverij van Gennep.

   198. Vandenbroucke, F. (2013). Europa: de sociale uitdaging. Een breder en sociaal doel is geen luxe meer voor de Unie, maar noodzaak. Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 54 (1/2012), 197-238.
     

   199. Vandenbroucke, F. (2013). Le défi social européen. La poursuite d’un objectif social n’est plus aujourd’hui un luxe pour l’Union européenne, mais elle est devenue une nécessité. Revue belge de sécurité sociale, 54 (1/2012), 195-237.
     

   200. Vandenbroucke, F., Cantillon, B., Van Mechelen, N., Goedemé, T., Van Lancker, A. (2013). The EU and Minimum Income protection: Clarifying the Policy Conundrum. In: Marx I., Nelson K. (Eds.), Minimum Income Protection in Flux. Hampshire (UK): Palgrave Macmillan, 271-317.
     

   201.  

     

    2012


     

   202. Corluy, V., Vandenbroucke, F. (2012). Individual employment, household employment and risk of poverty in the EU. A decomposition analysis. CSB ‘Beleid en onderzoek’ – Working paper N° 12/6, 1-80 pp. Antwerp (Belgium): CSB – Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck.
     

   203. Hemerijck, A., Vandenbroucke, F. (2012). Gevangen in een te smal doel. Beleid en Maatschappij: Tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij, 39 (3), 340-347.
     

   204. Hemerijck, A., Vandenbroucke, F. (2012). Social investment and the euro crisis: the necessity of a unifying social policy concept. Intereconomics, 47 (4), 200-206.
     

   205. Vandenbroucke, F. (2012). De Europese Unie zal sociaal zijn of niet zijn. Samenleving en Politiek, 19 (6), 11-21.

   206. Vandenbroucke, F. (2012). De Europese Unie zal sociaal zijn of niet zijn. Socialisme en Democratie, 69 (6), 51-61.

   207. Vandenbroucke, F. (2012). De EU zit gevangen in een te smal doel. De Morgen, 28 januari, 32-32.

   208. Vandenbroucke, F. (2012). De nieuwe welvaartsstaat: durven we?. De Morgen, 14 november, 19-19.

   209. Vandenbroucke, F. (2012). Een muntunie vereist een gezamenlijk sociaal bestel voor Europa. NRC Handelsblad, 8 juni, 16-16.

   210. Vandenbroucke, F. (2012). Europa: de sociale uitdaging. Een breder en sociaal doel is geen luxe meer voor de Unie, maar noodzaak. Oratie i.k.v. “Joop den Uyl”-leerstoel, 1-47.

   211. Vandenbroucke, F. (2012). Europe: The social challenge. Defining the union’s social objective is a necessity rather than a luxury. OSE Opinion Paper N° 11, 1-39 pp. Brussels (Belgium): European Social Observatory.
     

   212. Vandenbroucke, F. (2012). ‘Geluk, wetenschap en politiek: een pleidooi voor helder denken’, in: Sofie Vandamme (red) Geluk: Drang of Dwang? Studium Generale 2011-2012, Gent/ Academia Press, pp. 1-24.

   213. Vandenbroucke, F. (2012). Geluk en politiek. Een pleidooi voor helder denken. Itinera Institute Discussion paper, 1-23 pp. Brussels (Belgium): Itinera Institute.
     

   214. Vandenbroucke, F. (2012). Naar een Europees sociaal model. Openbaar Bestuur: Tijdschrift voor beleid, organisatie & politiek, 22 (12), 7-11.

   215. Vandenbroucke, F. (2012). Op de muntunie volgt een Europese sociale unie. De Morgen, 9 juni, 29-29.

   216. Vandenbroucke, F. (2012). The active welfare state revisited. CSB ‘beleid & onderzoek’ – Working paper N° 12/9, 1-70 pp. Antwerp (Belgium): CSB – Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck.http://www.centrumvoorsociaalbeleid.be/index.php?q=nieuws/new-csb-working-paper-the-active-welfare-state-revisited
     

   217. Vandenbroucke, F. (2012). Van de Europese Unie ook een Sociale Unie maken: geen luxe, maar een kwestie van overleven. Ethische Perspectieven, 22 (4), 271-287.

   218. Vandenbroucke, F., Cantillon, B., Van Mechelen, N., Goedemé, T., Van Lancker, A. (2012). The EU and minimum Income protection: clarifying the policy conundrum. CSB ‘beleid & onderzoek’ – Working paper N° 12/5, 1-49 pp. Antwerp (Belgium): CSB – Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck.
     

   219. Vandenbroucke, F., with Lievens, K. (2012). The Active Welfare State: A Stylised Retrospective. In: de Callataÿ E., Thys-Clément F. (Eds.), The Return of the Deficit. Public Finance in Belgium over 2000-2010. Leuven (Belgium): Leuven University Press, 173-213.

   220.  

     

    2011


     

   221. Dehaene, J., Vandenbroucke, F., Verhofstadt, G. (2011). Europa wakker schudden. De Standaard, 21 juni, 22-22.

   222. Temmerman, M., Vandenbroucke, F. (2011). Bestrijd armoede, moderniseer de ziekteverzekering. De Morgen, 26 mei, 23-23.

   223. Vandenbroucke, F. (2011). De taal van Europa. De Morgen, 17 juni, 17-17.

   224. Vandenbroucke, F. (2011). Echt durven is Europa overstijgen. De Standaard, 9 juni, 24-25.

   225. Vandenbroucke, F. (2011). Geef Europa en België een sociaal investeringspact. De Morgen, 21 mei, 19-19.

   226. Vandenbroucke, F. (2011). Geen geluk zonder doel. Samenleving en Politiek, 18 (2), 5-15.
     

   227. Vandenbroucke, F. (2011). Werk, rechtvaardige inkomensverdeling, budgettaire discipline: een trilemma?. Streven: Cultureel Maatschappelijk Maandblad, 78 (9), 771-783.

   228. Vandenbroucke, F. (2011). Without shared vision and mutual trust, we remain trapped in short-term crisis management. Friends of Europe Commentary, 1-3 pp. Brussels (Belgium): Friends of Europe.

   229. Vandenbroucke, F., Hemerijck, A., Palier, B. (2011). The EU needs a social investment pact. OSE Opinion Paper N°5, 1-25 pp. Brussels (Belgium): European Social Observatory

   230. Vandenbroucke, F., Van der Maelen, D., Van Brempt, K. (2011). Sterk Vlaanderen in zwak Europa?. De Morgen, 2 mei, 15-15.

   231. Vandenbroucke, F., Vleminckx, K. (2011). Disappointing poverty trends: is the social investment state to blame?. Journal of European Social Policy, 21 (5), 450-471.
     

   232. Vandenbroucke, F., met Lievens, K. (2011). Wederkerigheid: niet vanzelfsprekend, wel hard nodig. In: Janssens P. (Ed.), Voor wat hoort wat. Naar een nieuw sociaal contract. Antwerpen (België): De Bezige Bij, 19-76.

    138A.Frank Vandenbroucke, Geluk als doelstelling, doelstelling als geluk. Een pleidooi voor vitaliteit. Redenaarsconcert “De Triomf van de Menselijkheid” Brugge 8 januari/ Gent 12 januari/ Antwerpen 15 januari 2011.
     

   233.  

     

    2010


     

   234. Frank Vandenbroucke en Lieven Meert, Solidariteit, Verantwoordelijkheid en autonomie in de staatshervorming. Waarover gaat het? Waartoe dient het?, september 2010.
     

   235. Frank Vandenbroucke, De trein van de sociaaldemocratie, Knack, 24 maart 2010.

   236. Frank Vandenbroucke, Strategische keuzes voor het sociale beleid, CSB, februari 2010.
     

   237.  

     

    2009


     

   238. Frank Vandenbroucke and Dirk Malfait, “Real Equality of Opportunity in Work and Education in the Immigration Society: the Challenge of a Decathlon”, in: Wim Vermeersch (red.), Belgian Society and Politics 2009. The Diversity Challenge for the Left, Gerrit Kreveld Foundation and Samenleving en Politiek, Gent, 2009, pp. 73-82.
     

   239. Frank Vandenbroucke, “Foreword”, in: Barbara M. Kehn, Jeroen Huisman and Bjorn Stensaker (eds.), The European Higher Education Area: Perspectives on a moving target, Sense Publishers, Rotterdam, Boston, Taipei, 2009, pp. vii-xii.

   240. Frank Vandenbroucke, “De lat hoog voor talen in iedere school: goed voor de sterken, sterk voor de zwakken”, Levende Talen Magazine, “Taal centraal. Taalbeleid in het Nederlandse en Vlaamse onderwijs”, Nederlandse Taalunie, 2009, pp. 77-79.

   241. Frank Vandenbroucke en Dirk Malfait, “De tienkamp mag niet stilvallen”, Samenleving en Politiek, jg. 16, nr. 10, december 2009, pp. 60-72.

   242. Frank Vandenbroucke, “Een eerlijke samenleving investeert in kinderen. 50 jaar na het Schoolpact.”, Tijdschrift voor Onderwijsrecht & Onderwijsbeleid, “50 jaar Schoolpact”, nr. 2-3, november-december 2008-januari-februari 2009, pp. 95-99.

   243.  

     

    2008


     

   244. Frank Vandenbroucke, “Labour Market Policy in Flanders: How to Tackle Vicious Circles and False Beliefs”, in: Peter Ester, Ruud Muffels, Joop Schippers and Ton Wilthagen (eds.), Innovating European Labour Markets. Dynamics and Perspectives, Edward Elgar Publishing, Cheltenham (UK) and Northampton (USA), 2008, pp. 25-47.

   245. Frank Vandenbroucke en Jean-Claude Marcourt, Een oproep tot actie en dialoog ten dienste van economisch herstel en sociale vooruitgang, De Standaard en Le Soir (version française), 8 december 2008.

   246. Frank Vandenbroucke, Een nieuw schoolpact voor een eerlijke samenleving, De Morgen, 29 november 2008.

   247. Frank Vandenbroucke en Bart Martens, Op de lange termijn hebben we allemaal kleinkinderen, De Tijd, 27 november 2008.

   248. Frank Vandenbroucke en Caroline Gennez, Sociaal-democratie in tijden van onzekerheid, De Standaard, 18 november 2008.

   249. Frank Vandenbroucke, Vertrouwen scheppen vraagt daden, De Morgen, 14 oktober 2008.

   250. Frank Vandenbroucke, Kids@risk vragen warmte en structuur, De Morgen, 25 september 2008.

   251. Frank Vandenbroucke, Geen gelijke kansen op middelmatigheid, De Standaard, 11 september 2008.

   252. Frank Vandenbroucke, Leerkrachten: evenwichtskunstenaars op hoog niveau, De Standaard, 5 september 2008.

   253. Frank Vandenbroucke, Hoe kan meer geld scholen armer maken?, De Morgen, 1 september 2008.

   254. Frank Vandenbroucke, De lat hoog voor talen in iedere school, 22 juli 2008.

   255. Frank Vandenbroucke en Caroline Gennez, Een new deal voor ons land, De Morgen, 1 juli 2008.

   256. Frank Vandenbroucke, Een tienkamp voor gelijke onderwijskansen in de 21ste eeuw, 26 mei 2008.

   257. Frank Vandenbroucke, Reactie m.b.t. het arrest van het Europese Hof van Justitie over de zorgverzekering, 1 april 2008.

   258. Frank Vandenbroucke, Open brief aan Valère Dekens, 21 januari 2008.

   259. Frank Vandenbroucke, Álle overheden moeten sterk zijn, Knack, 9 januari 2008.

   260.  

     

    2007


     

   261. Frank Vandenbroucke, “Eerste proef in de tienkamp voor gelijke onderwijskansen: de financiering”, Samenleving en Politiek, jg. 14, nr. 10, december 2007, pp. 6-16.

   262. Frank Vandenbroucke, Een tienkamp voor gelijke kansen in het onderwijs, 17 december 2007.

   263. Frank Vandenbroucke, De Wever: liever rechts dan Vlaams, De Morgen, 17 oktober 2007.

   264. Frank Vandenbroucke, De teerling is geworpen: exit staatshervorming, De Standaard, 13 oktober 2007.

   265. Frank Vandenbroucke, De tienkamp is geen makkie – Pleidooi voor pedagogisch optimisme, De Standaard, 4 oktober 2007.

   266. Frank Vandenbroucke, Studietoelagen als instrument van democratisering en gelijke kansen in het onderwijs, 21 september 2007.

   267. Frank Vandenbroucke, Onzin? Even nuanceren, De Standaard, 13 juli 2007.

   268. Frank Vandenbroucke, De jeugd van tegenwoordig, De Morgen, 18 mei 2007.

   269. Frank Vandenbroucke, Arbeid een feest?, De Morgen, 2 mei 2007.

   270. Frank Vandenbroucke, Hand in hand voor onderwijs voor alle kinderen, De Morgen, 18 april 2007.

   271. Frank Vandenbroucke, Il faut que ça bouge! Lakmoestest voor sociale staatshervorming, De Morgen, 4 april 2007.
     

   272. Frank Vandenbroucke, Welk beleid is nodig in de Vlaamse Rand?, Orde van den Prince, nieuwsbrief 26/3, januari-februari 2007, pp. 9-13.

   273. Frank Vandenbroucke, Geen diversiteit zonder inspanningen, De Standaard, 26 maart 2007.

   274. Frank Vandenbroucke, Een tienkamp voor het onderwijs, De Morgen, 22 maart 2007.
     

   275. Frank Vandenbroucke, Gelijk shoppen of gelijke kansen?, De Morgen, 12 maart 2007.

   276. Frank Vandenbroucke, Brusselse onderwijsdilemma’s, De Morgen, 7 maart 2007.

   277. Frank Vandenbroucke, “Nieuwe wegen en uitdagingen voor het Vlaamse hoger onderwijs”, Tijdschrift voor Economie en Management, vol. I.II., nr. 1, 2007, pp. 3-12.

   278. Frank Vandenbroucke, Economische groei én eerlijk herverdelen: het kan allebei, samenvatting van lezing op WRR en SER-symposium “Naar een nieuwe sociale investeringsagenda – de toekomst van de Nederlandse verzorgingsstaat”, Den Haag, 16 januari 2007, De Volkskrant, 3 februari 2007.

   279. Frank Vandenbroucke, Frank Vandenbroucke, Hoog niveau of eerlijke verdeling?, Over.werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE, 1/2007, pp. 68-80.
     

    /li>

     

     

    2006


     

   280. Frank Vandenbroucke, Ranking in het hoger onderwijs: een betere studiekeuze bevordert gelijke kansen op hoge kwaliteit, TH&MA Tijdschrift voor Hoger onderwijs & Management, vol. 13, nr. 5, 2006, pp. 25-30.
     

   281. Frank Vandenbroucke, Geen andere optie dan onderwijsvernieuwing, De Tijd, 5 december 2006.

   282. Frank Vandenbroucke, De kloof in het onderwijs: werk aan de winkel, De Standaard, 25 oktober 2006.

   283. Frank Vandenbroucke, TI² is EO², De Tijd, 21 oktober 2006.

   284. Frank Vandenbroucke, Een no-nonsense beleid voor gelijke kansen, De Morgen, 26 augustus 2006.

   285. Frank Vandenbroucke, Vicieuze cirkels breken, De Morgen, 20 mei 2006.

   286. Frank Vandenbroucke, Tien stellingen voor een ambitieus onderwijsbeleid, De Standaard, 9 maart 2006.

   287.  

     

    2005


     

   288. Frank Vandenbroucke, Echt gelijke kansen door soepelheid en overleg, De Standaard, 14 januari 2005.

   289.  

     

    2004


     

   290. Erik Schokkaert, Dirk Van de Gaer, Frank Vandenbroucke en Roland Luttens, “Responsibility sensitive egalitarianism and optimal linear income taxation”, Mathematical Social Sciences, vol. 48, no. 2, 2004, pp. 151–182.
     

   291. Frank Vandenbroucke, “De plaats van de Wet op de Aanvullende Pensioenen in het Belgische pensioenbeleid”, in: Véronique De Brabanter, Gerhard Gieselink, Véronique Pertry, Paul Roels en Yves Stevens, Aanvullende Pensioenen voor Werknemers, Kluwer, Mechelen, 2004, pp. 35-60.

   292. Frank Vandenbroucke, “Minimale inkomensgarantie en de open methode van coördinatie”, in: Bea Cantillon en Jacques Vandamme (eds.), The Open Method of Coordination and Minimum Income Protection in Europe. Liber Memorialis Herman Deleeck, Acco, Leuven, 2004, pp. 121-127.

   293.  

     

    2003


     

   294. Frank Vandenbroucke, “Vergrijzing en het Belgische regeringsbeleid: terugblik en vooruitblik”, in: J.B. Kuné (red.), Leven in een ouder wordende samenleving: generatiebewust vooruitzien in de 21ste eeuw, Sdu Uitgevers, 2003.

   295. “In de gezondheidszorg moeten wij het beter doen dan de rest van Europa”, gesprek met Frank Vandenbroucke, in: Jos Grobben en Bart Vandormael, De eerste vrouw die 150 wordt, is nu geboren, Van Halewijck, Leuven, 2003, pp. 137-148.

   296. “Discours de Frank Vandenbroucke”, in: Dominique Blondeel en Gérard Magnette (réd.), Le droit à l’aide chez soi, Editions Luc Pire, CSD, Bruxelles, 2003, pp. 76-84.

   297. Frank Vandenbroucke, “Voorstellen voor een solide sociale bescherming in de EU”, Samenleving en Politiek, jg. 10, nr.1, januari 2003, pp. 4-17.
     

   298.  

     

    2002


     

   299. Frank Vandenbroucke, “Aandenken aan Professor Herman Deleeck”, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, jg. 44, vol. 4, 2002.

   300. Frank Vandenbroucke, “De EU en sociale bescherming: voorstellen voor de Europese Conventie”, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, jg. 44, vol. 4, 2002, pp. 827-861.

   301. Frank Vandenbroucke, “De kortste loopbaan – de beste sociale zekerheid – een beter leven: nood aan een nieuw evenwicht”, Tijdschrift van het Steunpunt WAV, nr. 4, 2002, pp. 19-23.

   302. Frank Vandenbroucke, “Sustainable Social Justice and ‘Open Co-ordination’ in Europe”, in: Gosta Esping-Andersen (ed.), Why we need a New Welfare State, Oxford University Press, Oxford, 2002, pp. viii-xxiv.

   303. Frank Vandenbroucke, “Een theorie over sociale rechtvaardigheid”, in: Ronald Tinnevelt en Gert Verschraegen (red.), Rawls, Een inleiding in zijn werk, Pelckmans/Klement, Kapellen, 2002, pp. 32-52.

   304. Frank Vandenbroucke, In memoriam John Rawls. Vrijheid, Gelijkheid en Verdraagzaamheid, De Standaard, 30 november 2002.

   305. Frank Vandenbroucke, “Investeren in informatica is cruciaal voor de kwaliteit van onze gezondheidszorg”, Hippocrates, verslag van symposium “Het Medisch Dossier”, 4 mei 2002, nr. 42, juni 2002.

   306. Frank Vandenbroucke, The EU and social protection: what should the European Convention propose?, MPIfG Working paper 02/06, Max Planck Institute for the Study of Societies, June 2002.
     

   307. Frank Vandenbroucke, “Pension Policy as a Matter of Common Interest”, in: Open Coordination of Old-Age Security in the European Union, DRV-Schriften Band 35, Sonderausgabe der DRV, Frankfurt am Main, Juni 2002, pp. 31-38.

   308. Frank Vandenbroucke, “Foreword”, in: Tony Atkinson, Bea Cantillon, Eric Marlier and Brian Nolan, Social indicators: the EU and Social Inclusion, Oxford University Press, Oxford, 2002, pp. v-xi.

   309. Frank Vandenbroucke, “Foreword to the book ‘Social indicators: the EU and Social Inclusion’”, Politica Economica. Revista di studi e ricerche per la politica economica, vol. XVIII, no. 1 (special issue “Indicators for Social Inclusion: Making Common European Union Objectives Work”), 2002, pp. 135-140.

   310. Frank Vandenbroucke, “Social Europe: an Operational Perspective”, in: Visions for Europe, Yearbook of the Party of European Socialists, 2002, pp. 111-119.

   311. Frank Vandenbroucke, De partij van het publieke goed, De Morgen, 21 mei 2002.

   312. Frank Vandenbroucke, “Intégration européenne et systèmes nationaux de soins de santé: un défi pour la politique sociale”, Revue Médicale de l’Assurance Maladie, vol. 33, no. 1, janvier-mars 2002, pp. 25-30.

   313. Frank Vandenbroucke, 10 kleine Belgen, Davidsfonds, Leuven, 2002.

   314. Frank Vandenbroucke, “Social Justice and open coordination in Europe: reflections on Drèze’s Tinbergen lecture”, De Economist (Netherlands Economic Review), vol. 150, no. 1, March 2002, pp. 83-93.
     

   315.  

     

    2001


     

   316. Frank Vandenbroucke, “La coordination ouverte et le vieillissement: quelle valeur ajoutée pour l’Europe sociale?”, Europa Novas Fronteiras, Belém, Centro de Informaçao Europeia Jacques Delors, no. 9-10, juin-décembre 2001, pp. 59-66.

   317. Frank Vandenbroucke, “Op weg naar een werkzaam sociaal statuut voor de kunstenaars”, Momenten, nr. 4, december 2001, pp. 6-9.

   318. Frank Vandenbroucke, “De kwaliteit van onze pensioenstelsels: een Europees engagement”, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, jg. 43, december 2001, pp. 867-878.

   319. Frank Vandenbroucke, “Pensioenen: een lege doos?”, Economisch Statistische Berichten, jg. 86, nr. 4336, november 2001, pp. D32-D33.

   320. Frank Vandenbroucke, “Samen werken aan duurzame rechtvaardigheid”, Economisch Statistische Berichten, jg. 86, nr. 4329, oktober 2001, pp. 776-778.

   321. Frank Vandenbroucke, “The Active Welfare State: A European Ambition”, speech at Commission for Social Development, United Nations, New York, 13 February 2001, Documentatieblad van het Ministerie van Financiën, jg. LXI, nr. 3, mei-juni 2001, pp. 3-16.
     

   322. Frank Vandenbroucke, Social Justice and Individual Ethics in an Open Society: Equality, Responsibility, and Incentives, Springer, Berlin and New York, 2001.

   323. Frank Vandenbroucke, “European Social Democracy and the Third Way: Convergence, Divisions and Shared Questions”, in: Stuart White (ed.), New Labour and the Future of Progressive Politics, London, Macmillan, 2001; published in abridged form in: Tony Wright and Andrew Gamble (eds.), “The New Social Democracy”, The Political Quarterly Fifth Issue, 1999.
     

   324. Frank Vandenbroucke, “Towards a European Social Policy: Turning Principles of Cooperation into Effective Cooperation”, New Economy, vol. 8, no. 1, March 2001, pp. 30-33.

   325. Frank Vandenbroucke, “The Active Welfare State: a social-democratic ambition for Europe”, Policy Network Journal, no. 1, March 2001.

   326.  

     

    2000


     

   327. Frank Vandenbroucke, “Arbeidsmarktbeleid en actieve welvaartsstaat”, Nieuwsbrief van het Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming, jg. 10, nr. 4, december 2000, pp. 13-16.

   328. Frank Vandenbroucke, “Het sociale Europa na het Portugees Voorzitterschap: uitdagingen op korte termijn”, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, jg. 42, nr. 3, september 2000, pp. 845-859.

   329. Frank Vandenbroucke, Op zoek naar een redelijke utopie. De actieve welvaartsstaat in perspectief, Garant, 2000.

   330. Frank Vandenbroucke en Tom Van Puyenbroeck, “Activation and the Burden of Working: on Instrument Choice by a Responsibility-Sensitive Egalitarian Government”, in: Robert Jan van der Veen en Loek Groot (eds.) Basic Income on the Agenda: Policy Objectives and Political Changes, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2000.

   331. Frank Vandenbroucke, “De l’Etat-providence passif à l’Etat social actif”, Septentrion, vol. 29, no. 3, septembre 2000, pp. 18-25.

   332. Frank Vandenbroucke, “L’Etat Social Actif”, La Revue Socialiste, vol. 4, juillet 2000, pp. 80-102.

   333. Frank Vandenbroucke, Responsibility, well-being, information, and the design of distributive policies, Center for Economic Studies, KU Leuven, Discussion Paper Series DPS 00.03, February 2000.
     

   334. Frank Vandenbroucke, “De derde weg en continentaal Europa”, in: Catharina Dehullu en Frank Naert (red.), Op zoek naar de derde weg. De actieve welvaartsstaat: retoriek of realiteit?, Roularta Books, Roeselare, 2000, pp. 41-60.

   335.  

     

    1999


     

   336. Frank Vandenbroucke, De actieve welvaartsstaat. Een Europees perspectief, Den Uyl-lezing, Amsterdam, 13 december 1999; ook gepubliceerd in: Onze Alma Mater, Leuven, februari 2000.

   337. Frank Vandenbroucke, “La socialdemocrazia europea e la terza via: convergenze e divisioni”, Europa/Europe, vol. VIII, no. 3, 1999, pp. 78-88.

   338. Frank Vandenbroucke, “De Europese sociaal-democratie en Labours Derde Weg”, Samenleving en Politiek, jg. 6, nr. 3, 1999, pp. 3-18.

   339. Frank Vandenbroucke, “De nieuwe weg van de Europese sociaal-democratie: convergentie, meningsverschillen en gemeenschappelijke vragen”, in: F. Becker, W. van Hennekeler en B. Tromp, Hedendaags kapitalisme: Twintigste jaarboek voor het democratisch socialisme, Wiardi-Beckman Stichting, Amsterdam, 1999, pp. 77-106.

   340. Frank Vandenbroucke, Max van den Berg, ‘Grotere rol voor de EU in de Balkan’, Vrije Tribune in De Morgen.

   341.  

     

    1998


     

   342. Frank Vandenbroucke, “Globalization, Inequality, and Social Democracy”, in: René Cuperus and Johannes Kandel (eds.), European Social Democracy. Transformation in Progress, Friedricht Ebert Stiftung/Wiardi Beckman Stichting, Amsterdam, 1998.

   343. Frank Vandenbroucke, Globalisation, Inequality, and Social Democracy, IPPR, London, 1998.

   344. Frank Vandenbroucke, “Belgian Welfare Reform”, in: Jozef Deleu (red.), The Low Countries Yearbook Arts and Society in Flanders and the Netherlands. A Yearbook, 1998-1999, pp. 30-34.

   345.  

     

    1997


     

   346. Frank Vandenbroucke, “De nieuwe centrum-linkse tijdgeest en zijn beperkingen”, Socialisme en Democratie, jg. 54, nr. 6, 1997, pp. 257-265.

   347. Frank Vandenbroucke, “A propos de l’instauration pragmatique d’une allocation universelle”, La Revue Nouvelle, no. 5-6, mai-juin 1997, pp. 161-166.

   348. Frank Vandenbroucke, De nieuwe tijdsgeest en zijn grenzen, SEVI, Brussel, april 1997.

   349. Frank Vandenbroucke, “John Rawls: vrijheid, gelijkheid en verdraagzaamheid”, Samenleving en Politiek, jg. 4, nr. 1, januari 1997, pp. 26-31.

   350.  

     

    1996


     

   351. Frank Vandenbroucke, “Pleidooi voor een andere opvatting over de sociale vooruitgang. Is er nog leven na Dehaene II?”, Samenleving en Politiek, jg. 3, extra nummer, 1996, pp. 39-43.

   352. Frank Vandenbroucke, “Een sienjaal om aan de slag te gaan”, Samenleving en Politiek, jg. 3, nr. 5, mei 1996.

   353. Frank Vandenbroucke, “Op zoek naar een redelijke utopie. Kanttekeningen bij het Rapport van de Groep van Lissabon”, Samenleving en Politiek, jg. 3, nr. 4, april 1996.

   354. Frank Vandenbroucke, “De solidariteit verstevigen”, Samenleving en Politiek, jg. 3, nr. 1, januari 1996, pp. 9-16.

   355.  

     

    1995


     

   356. Frank Vandenbroucke en Jan Peeters, “De sociale zekerheid bijsturen om de solidariteit te versterken”, Vijftig jaar sociale zekerheid…en daarna ?, Brussel, Bruylant, 1995, deel 10, pp. 95-101.

   357. Frank Vandenbroucke, De hervorming van de sociale zekerheid, nota voor SP-raad van Voorzitters en Secretarissen, 4 november 1995.

   358. Frank Vandenbroucke en Jan Peeters, “De solidariteit versterken”, Samenleving en Politiek, jg. 2, nr. 4, april 1995, pp. 4-7.

   359. Frank Vandenbroucke en Erik Derycke, België en subsaharaans Afrika : agenda voor een nieuwe dialoog en een nieuwe samenwerking, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Brussel, februari 1995.

   360.  

     

    1993


     

   361. Frank Vandenbroucke, “’De gebroken welvaartscirkel’ revisited. Beschouwingen over markt en ethiek”, in: Erik Aerts, Brigitte Henau, Paul Janssens en Raymond Van Uytven (red.), Studia Historica Economica. Liber Alumnorum Herman Van der Wee, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1993, pp. 383-393.

   362.  

     

    1992


     

   363. Frank Vandenbroucke, “Demokratisch weerwerk”, Socialistische Standpunten, jg. 39, nr. 1, 1992, pp. 1-3.

   364.  

     

    1991


     

   365. Frank Vandenbroucke, “Socialisten zijn radikale democraten: 23 stellingen over de identiteit van ‘links’”, bijdrage aan colloquium “Het socialisme op de drempel van de 21ste eeuw”, in: Socialistische Standpunten, jg. 38, nr. 4, 1991.

   366.  

     

    1990


     

   367. Frank Vandenbroucke, Over Dromen en Mensen, Leuven, Davidsfonds, 1990; ook uitgegeven door Socialistische Standpunten.

   368.  

     

    1989


     

   369. Frank Vandenbroucke, “Een nieuwe start”, Socialistische Standpunten, jg. 36, nr. 4, 1989, pp. 1-3.

   370.  

     

    1987


     

   371. Frank Vandenbroucke, “Negen stellingen over bewapening, economie en internationale verhoudingen”, Europa van de Atlantische Oceaan tot de Oeral, pp. 18-38, SEVI, Brussel, 1987.

   372. Frank Vandenbroucke, “Sociale Zekerheid: aanzetten tot een vruchtbaar debat”, Socialistische Standpunten, jg. 34, nr. 4, 1987, pp. 40-47.

   373.  

     

    1986


     

   374. Frank Vandenbroucke, “1 mei 1986: tijd om zich schrap te zetten”, De Nieuwe, jg. 22, nr. 1139, mei 1986, p. 11.

   375. Jo Baras, Frank Moulaert en Frank Vandenbroucke, “Les notions de chômage en Belgique. Influence sur les statistiques et les politiques économiques”, Cahiers Lillois d’Economie et de Sociologie, no. 7, 1er semestre 1986, pp. 49-62.

   376.  

     

    1985


     

   377. Jaak Brepoels, Luc Huyse, Mark Schaevers en Frank Vandenbroucke (red.), Eeuwige Dilemma’s. Honderd Jaar Socialistische Partij, Kritak, Leuven, 1985.

   378. Frank Vandenbroucke, “De moeizame weg der structuurhervormingen”, in: Jaak Brepoels, Luc Huyse, Mark Schaevers en Frank Vandenbroucke (red.), Eeuwige Dilemma’s. Honderd Jaar Socialistische Partij, Kritak, Leuven, 1985, pp. 159-202.

   379. Frank Vandenbroucke, “Conflicts in International Economic Policy and the World Recession: a theoretical Analysis”, Cambridge Journal of Economics, vol. 9, no. 1, March 1985, pp. 15-42.

   380.  

     

    1984


     

   381. Frank Vandenbroucke, Macro-economische normen en de evolutie van het overheidstekort, bijdrage aan studiedag van Studiecentrum voor Economisch en Sociaal Onderzoek (SESO) en Studiecentrum Toegepaste Economie (STE), 24 oktober 1984.

   382. Frank Vandenbroucke, “Een ‘linkse gezondheidsindicator’ voor de Belgische economie: een noot”, Tijdschrift voor Economie en Management, jg. 29, nr. 4, 1984, pp. 517-527.

   383.  

     

    1983


     

   384. Frank Moulaert en Frank Vandenbroucke, “Bestrijding van de werkloosheid : de bijdrage van Post-Keynesiaanse Economen”, in: Willy van Rijckeghem (red.), Macro-economie en politiek. Jaarboek Studiekring Post-Keynesiaanse Economie 1983, Samson Uitgeverij, Alphen aan den Rijn/Brussel, 1983, pp. 167-227.

   385. Ludo Cuyvers en Frank Vandenbroucke, “Makro-stimulering en internationale verwevenheid. Een beschouwing over de internationale aspekten van een reflatiebeleid”, Tijdschrift voor politieke ekonomie, jg. 7, nr. 2, december 1983, pp. 85-100.

   386. Frank Vandenbroucke, “De socialistische oppositie en het economisch alternatief”, Socialistische Standpunten, jg. 30, nr. 3, 1983, pp. 13-22.

   387. Frank Moulaert en Frank Vandenbroucke, “De politieke economie van Martens V”, De Nieuwe Maand, jg. 26, nr. 4, mei 1983 (deel I) en jg. 26, nr. 5, juni-juli 1983, pp. 286-296 (deel II).

   388.  

     

    1982


     

   389. Frank Vandenbroucke, “Een Europese Strategie uit de Crisis?”, Socialistische Standpunten, jg. 29, nr. 5, 1982, pp. 4-14.

   390.  

     

    1981


     

   391. Frank Vandenbroucke en Frank Moulaert, “Een crisis in de tewerkstelling”, in: G. Van Steendam (red.), Technologie van nieuw naar beter ? Opstellen over technologische innovatie, economische crisis, wetenschapsvoorlichting en filosofie van de techniek, Acco, Leuven, 1981, pp. 39-93.

   392. Frank Vandenbroucke, Van Crisis tot Crisis. Een socialistisch Alternatief, Kritak, Leuven, 1981.

   393. Frank Vandenbroucke, “Keynesiaans Recept voor de huidige Crisis”, De Nieuwe Maand, jg. 24, nr. 6, augustus 1981, pp. 443-460.

   394.  

     

    1980


     

   395. Frank Moulaert en Frank Vandenbroucke, “Technologie en tewerkstelling”, De Nieuwe Maand, jg. 23, nr. 6, juni-juli 1980, pp. 422-433.

   396. Frank Moulaert en Frank Vandenbroucke, “Technologie en tewerkstelling”, De Nieuwe Maand, jg. 23, nr. 3, april 1980, pp. 265-284.

   397. Frank Vandenbroucke, “Hoe ernstig was Jean-Pierre Van Rossem?”, Vlaams Marxistisch Tijdschrift, jg. 14, nr. 1, 1980, pp. 51-74.