Pensions

Downloads:

 • Erik Schokkaert, Pierre Devolder, Jean Hindriks, Frank Vandenbroucke, Naar een nieuw sociaal contract. Het pensioen op punten, Leuvense Economische Standpunten 2017/162, 10 april 2017 (pdf) [nl_NL]
 • Seminar Belgische Petroleum Federatie – Fédération Pétrolière Belge, 30 March 2017, Brussels (pdf)[en_UK]
 • Keynote bij het Colloquium ‘Perspectieven in Brussel: anticiperen om beter te besturen’ Brussel, 14 maart 2017 (pdf) [nl_NL]
 • Flexibiliteit in een coherente hervorming van de pensioenstelsels. Inleidende beschouwing. Welke vragen dienen beantwoord?, Brussel, 13 maart 2017 (pdf) [nl_NL]
 • Erik Schokkaert, Pierre Devolder, Jean Hindriks, Frank Vandenbroucke, Towards an equitable and sustainable points system. A proposal for pension reform in Belgium. DPS17.03, Faculty of Economics, KULeuven, February 2017,  pp. 1-45 (pdf) [en_UK]
 • Frank Vandenbroucke, Het compromis van een maatschappelijk contract, Samenleving en Politiek, Jaargang 24, januari 2017, pp. 25-27. (pdf) [nl_NL]
 • Frank Vandenbroucke, De welvaartsstaat: een donkere interpretatie, Samenleving en Politiek, Jaargang 23, december 2016, pp. 81-85. (pdf) [nl_NL]
 • Academic Council on Pensions – Policy brief 1 – March 2016 (pdf) [nl_NL or fr_FR]
 • Academische Raad Pensioenen – Policy brief 2 – juni 2016 (pdf) [nl_NL or fr_FR]

External sites:

 • Commissie on Pension Reforms 2020-2040 [nl_NL or fr_FR]
 • Constitution announcement Academic Council on Pensions [nl_NL]